ما مفتخر هستیم از طریق همکاری با برندهای بزرگ خدمات خود را در دو بخش فروش متریال و متریال ساختمان در اختیار شما قرار دهیم.

s

پروفیل ساده

SHP16

نوع فناوری: Thermo-D

کاربرد: نمای بیرونی ساختمان

نوع: ساده SHP

گونه: کاج

سایز: ۱۶x۱۱۰

SHP 19

نوع فناوری: Thermo-D

کاربرد: نمای بیرونی ساختمان

نوع: ساده SHP

گونه: کاج

سایز: ۱۱۰/ ۹۲/ ۱۹x۶۸

۱۳۵۱۱۷ /۱۱۵

SHP 22

نوع فناوری: Thermo-D

کاربرد: نمای بیرونی ساختمان، ساخت در و پنجره

نوع: ساده SHP

سایز: ۲۲x۱۱۷/۱۴۰

SHP 26

نوع فناوری: Thermo-D

کاربرد: نمای بیرونی ساختمان و کف

نوع: ساده SHP

سایز: ۱۱۰۲۶x۶۸/۹۲

SHP 42

نوع فناوری: Thermo-D

کاربرد: ساخت در و پنجره

نوع: ساده SHP

سایز۱۱۰۹۲۶۸۴۲x۴۲

دسته بندی:
تاریخ:
برچسب ها: